Hans eek infrawerken

CO2 Prestatieladder

Hans Eek Infrawerken wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, onderaannemers, inhuurkrachten, klanten, leveranciers en overige partners. Ons CO2-beleid is opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem als wezenlijk onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Wij beschikken over het CO2-bewust certificaat niveau 3. Het doel is om een balans te vinden tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten.

De impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu is vastgelegd in een historische CO2-footprint en aan de hand hiervan formuleren wij jaarlijks onze doelstelling en ons milieubeleid. Jaarlijks vindt een beoordeling van de doelstellingen, maatregelen en resultaten plaats door de directie, welke worden vastgelegd in het verslag Directiebeoordeling. Communicatie met interne en externe belanghebbenden over CO2-emissie en -reductie vindt op verschillende manieren plaats, zoals via deze webpagina. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u onze footprints en verslaglegging verderop op deze pagina bekijken.

Om onze doelstellingen te bereiken, wordt ondermeer deelgenomen aan de hierna genoemde sector- en keteninitiatieven.
 
  • Ontwikkeling van een innovatieve oplossing voor het veilig en milieu-vriendelijk aanbrengen van detectie lussen. Deze methode leidt tot aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot en minder fysieke belasting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de presentatie en video die hieronder staan weergegeven bij 'Innovatie'.
  • De ingebruikname van zonnepanelen op het bedrijfspand medio juli 2015. Met de zonnepanelen zijn wij nagenoeg zelfvoorzienend in onze energiebehoefte.
  • Lidmaatschap stichting SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).
  • Lidmaatschap van Duurzameleverancier.nl (footprint).
  • Lidmaatschap van en actieve deelname aan werkgroepbijeenkomsten en seminars van Nederland CO2  Neutraal.

Hans Eek Infrawerken wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere partners om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien of deel te nemen aan bestaande initiatieven. Mocht u een idee of initiatief hebben waar wij een bijdrage aan kunnen leveren, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.

Onderstaand treft u een overzicht van onze beleidsverklaring en CO2-documentatie sinds 2012.
 
CO2 certificaat en beleid
CO2-bewust certificaat niveau 3
Beleidsverklaring

 
 
Voortgangsverslag en energie actieplan
Voortgangsverslag en energie plan 2021_eerste halfjaar
Voortgangsverslag en energie plan 2020
Voortgangsverslag en energie plan 2020_eerste halfjaar
Voortgangsverslag en energie plan 2019
Voortgangsverslag en energie plan 2019_eerste halfjaar
Voortgangsverslag en energie plan 2018
Voortgangsverslag en energie plan 2018_eerste halfjaar
Voortgangsverslag en energie plan 2017
Voortgangsverslag en energie plan 2017_eerste halfjaar
Voortgangsverslag en energie plan 2016
CO2 footprint 2015
CO2 footprint 2014
CO2 footprint 2013
CO2 footprint 2012
 

 
Voorlichting/informatie
Toolbox 'Het nieuwe draaien'
Toolbox 'Het nieuwe rijden'
Samen bezig zijn met CO2-reductie
Hans Eek Infrawerken en CO2-reductie
Het nieuwe rijden
Het nieuwe draaien
 


 
Wilt u meer informatie
over ons bedrijf?
Bel naar 0418-631013 Of stuur een e-mail
CO2 Afbeelding
Innovatie, duurzaamheid en veiligheid; de weg naar de toekomst